16 thg 6, 2015

NGƯỜI MUA HÀNG CÓ CẦN VĂN HÓA?

Có nhiều bài viết về đạo đức trong kinh doanh, đạo đức của người bán hàng….và dĩ nhiên, nhưng người kinh doanh có đạo đức, có văn hóa mới tồn tại được theo qui luật đào thải khắc nghiệt của thị trường. Nhưng, đối với người mua hàng- người tiêu dùng có cần có đạo đức? có văn hóa hay không?